DocMiner DocMiner

Automatizované spracovanie účtovných a právnych dokumentov

Automatizované vyťažovanie a spracovanie údajov z rôznych druhov dokumentov pomocou umelej inteligencie s minimálnymi manuálnymi zásahmi

 • Zrýchlenie procesu
 • Hromadné spracovanie
 • Vysoká presnosť vyťaženia dát (+90%)
 • Používateľsky príjemné UI pre editáciu údajov
 • Integrácia na požadované cieľové aplikácie prostredníctvom moderného API
MindRec MindRec

Prehľad a kontrola nad obehom dokumentácie v spoločnosti

Správa registratúrnych záznamov pomocou certifikovaného systému registratúry

 • Jednoduché, prehľadné a užívateľsky prívetivé prostredie
 • Rýchla orientácia v dokumentoch
 • Odovzdanie registratúrnych záznamov do Štátneho archívu
 • Riadený prístup pre externé subjekty
MindFind MindFind

Získame požadované dáta z obrazového materiálu

Fotografiu spracujeme, rozpoznáme a vyťažíme požadované informácie (napr. sériové číslo alebo odpočítame hodnotu z číselníka)

 • Vysoká presnosť odčítania pomocou umelej inteligencie
 • Nie je potrebné sťahovať do mobilu akúkoľvek aplikáciu
 • Zákaznícky komfortné riešenie
×
ArchiveX ArchiveX

Trvalé ukladanie dokumentov a dát neobmedzeného množstva

Ukladanie informácií procesmi, ktorými sa uchovávajú a spravujú, aby boli chránené, prístupné, a zároveň dôveryhodné a autentické

 • Nezávislosť na produkčných technológiách
 • Trvalé a bezpečné uloženie dát
 • Efektívne vyhľadávanie a prístup
 • Odťaženie produkčných systémov a zníženie nákladov na prevádzku
© 2020 MindIT s.r.o. | Created by AdVision | Design by Dataconcept