ArchiveX

Digitálny archív

ArchiveX je riešenie pre trvalé a bezpečné ukladanie elektronických dokumentov a dát. Implementujeme ho ako enterprise on-premise riešenie pre ukladanie, správu a trvalé uchovávanie neobmedzeného množstva dát v ľubovoľnom formáte, s riadeným prístupom k nim. Pre nás digitálny archív nie je len o technológiách použitých pre ukladanie informácií, ale hlavne o procesoch, ktorými sa informácie uchovávajú a spravujú tak, aby boli chránené, prístupné a zároveň dôveryhodné a autentické.

RSM je jeden z kľúčových komponentov digitálneho archívu určený pre efektívne hierarchické ukladanie ľubovoľných objemov neštruktúrovaných dát. Resource Storage Manger (RSM) je nami vyvinutá open-source alternatíva CMS systémov a je bezplatne dostupná. Modul vo formáte .jar súboru je primárne určený pre IBM TSM platformu, ktorý poskytuje kompletnú funkcionalitu bitovej ochrany dátových obsahov, teda ochranu dát pred stratou, zničením alebo poškodením.

PDF na stiahnutie
Computer
© 2020 MindIT s.r.o. | Created by AdVision | Design by Dataconcept