MindFind

Riešenie pre spracovanie obrazu a detekciu objektov.

Zamerali sme sa na praktické riešenia pre priemysel a utility napríklad AMR (Automatic Meter Reading) – automatizované odpočítavanie hodnôt meracích prístrojov z obrazu prístroja. Fotografiu meracieho prístroja spracujeme, rozpoznáme číselník prístroja, prípadne iné relevantné informácie (napr. sériové číslo) a odčítame hodnotu z číselníka. Pri hľadaní riešenia sme vyhodnocovali rôzne moderné architektúry konvolučných neurónových sietí na spracovanie obrazu a detekciu objektov ako YOLO, EfficientDet, ako aj vlastné siete za účelom dosiahnutia čo najvyššej presnosti odčítania. Výsledné riešenie vzniklo originálnou kombináciou prístupov.

PDF na stiahnutie
Computer
© 2020 MindIT s.r.o. | Created by AdVision | Design by Dataconcept