Spokojní zákazníci

Sme radi, že sme mohli dodať naše riešenia a služby pre:

Logo partnera
Logo partnera
Logo partnera
Logo partnera
Logo partnera
Späť na projekty

Opis projektu

Tvorba centralizovaného data store (GDS), ktorý umožní konsolidovať dáta z 12 krajín s viac ako 1800 bankami a finančnými inštitúciami.

Výsledok

Dosiahlo sa výrazné zrýchlenie spracovania dát v rámci mesačných, štvrťročných a ročných uzávierok. Zároveň boli splnené všetky požiadavky regulačných úradov a ECB.

Použité technológie

  • SAP PowerDesigner
  • vlastné riešenia

Logo partnera

Tvorba centralizovaného data store

Zadanie

V jednej z najväčších bankových skupín v rámci Európy (Erste Group) sa klient rozhodol vytvoriť centralizovaný data store (GDS), ktorý umožní konsolidovať dáta z 12 krajín s viac ako 1800 bankami a finančnými inštitúciami. Tento ojedinelý bankový projekt s názvom SPRING stál na kľúčovom rozhodnutí – vytvoriť úplne nový dátový model pre tak masívne a komplexné objemy dát, využívané tak pre controlling, risk, šatutárny reporting ale aj asset management a iné oblasti fungovania tejto bankovej skupiny.

Riešenie

Tím našich dátových expertov navrhol a implementoval úplne nový koncepčný dátový model (CDM), ktorý následne pomocou nami vytvorených generátorov mohol byť automaticky prevádzaný na logický dátový model (LDM) a následne fyzikalizovaný do podoby fyzického dátového modelu (PDM).

Výsledok

Po viac ako trojročnom pôsobení našich špičkových expertov bol projekt SPRING úspešne implementovaný a dnes je nový DWH v plnej prevádzke pre využitie všetkých inštitúcií v rámci skupiny EG. Dosiahlo sa výrazné zrýchlenie spracovania dát v rámci mesačných, štvrťročných a ročných uzávierok. Zároveň boli splnené všetky požiadavky regulačných úradov a ECB.

© 2020 MindIT s.r.o. | Created by AdVision | Design by Dataconcept