Spokojní zákazníci

Sme radi, že sme mohli dodať naše riešenia a služby pre:

Logo partnera
Logo partnera
Logo partnera
Logo partnera
Logo partnera
Späť na projekty

Opis projektu

Vytvorenie komplexného systému elektronického riadenia dokumentov, vrátane ich trvalého a bezpečného uchovávania.

Výsledok

Od roku 2016 Ministerstvo spravodlivosti SR využíva naše komponenty ako súčasť celkového eJUSTICE systému.

Použité technológie

  • Abby
  • RSM
  • ArchiveX

Logo partnera

Tvorba systému elektronického riadenia dokumentov

Zadanie

Klient v rámci projektu elektronizácie súdnictva (RESS) požadoval vytvorenie komplexného systému elektronického riadenia dokumentov, vrátane ich trvalého a bezpečného uchovávania. Projekt mal za cieľ tiež elektronizovať súdne procesy a poskytnúť účastníkom konaní a súdom elektronické služby na kompletné vedenie a vybavovanie súdnej agendy.

Riešenie

Náš tím v spolupráci so spoločnosťou IBM a Essential Data vytvoril návrh a realizoval implementáciu Univerzálneho bezpečnostného úložiska súdnictva (UBÚS) ako súčasť digitálneho archívu MS SR. Jedná sa o systém, v ktorom sa ako v digitálnom archíve ukladajú všetky elektronické objekty (dokumenty) vrátane metadát. UBUS slúži na ich prijímanie, ukladanie, ochranu, dlhodobé uchovávanie a sprístupňovanie.

Výsledok

Od roku 2016 Ministerstvo spravodlivosti SR využíva naše komponenty ako súčasť celkového eJUSTICE systému.

© 2020 MindIT s.r.o. | Created by AdVision | Design by Dataconcept