Spokojní zákazníci

Sme radi, že sme mohli dodať naše riešenia a služby pre:

Logo partnera
Logo partnera
Logo partnera
Logo partnera
Logo partnera
Späť na projekty

Opis projektu

Klient realizoval národný projekt Elektronický archív MV SR (ISEA), ktorý mal za cieľ vybudovať národný elektornický archív ako centrálny archív SR, v ktorom budú uchovávané zákonom stanovené digitálne objekty tvoriace archívny korpus Slovenskej republiky

Výsledok

Od roku 2016 Ministerstvo vnútra SR využíva najmodernejší robustný digitálny archív.

Použité technológie

  • JAVA
  • RSM
  • ArchiveX

Logo partnera

Vybudovanie národného elektronického archívu

Zadanie

Klient realizoval národný projekt Elektronický archív MV SR (ISEA), ktorý mal za cieľ vybudovať národný elektornický archív ako centrálny archív SR, v ktorom budú uchovávané zákonom stanovené digitálne objekty tvoriace archívny korpus Slovenskej republiky, ako aj regsitratúrne záznamy vybraných pôvodcov registratúry.Súčaťou tohto jedinečného digitálneho archívu bolo vybudovanie komplexného riešenia na báze OAIS archívu vrátane portálu MVSR pre sprístupňovanie digitálnych objektov verejnosti.

Riešenie

Náš tím v spolupráci so spoločnosťou IBM a Aliter Technologies vytvorili celkový návrh digitálneho archívu podľa OAIS štandardov. Zároveň sme dodali backend riešenie, postavený na našich produktoch ArchiveX a RSM .

Výsledok

Od roku 2016 Ministerstvo vnútra SR využíva najmodernejší robustný digitálny archív.

© 2020 MindIT s.r.o. | Created by AdVision | Design by Dataconcept