Spokojní zákazníci

Sme radi, že sme mohli dodať naše riešenia a služby pre:

Logo partnera
Logo partnera
Logo partnera
Logo partnera
Logo partnera
Späť na projekty

Opis projektu

Výpomoc pri digitalizácia dokumentov v Slovenskej sporiteľni pomocou technológie DocMiner

Výsledok

Riešenie vysoko prekonalo požadovanú úspešnosť spracovania a pomohlo klientovi pri digitalizácii dokumentov

Použité technológie

  • Abby
  • Java

Logo partnera

Digitalizácii dokumentov vyťažovaním dát za pomoci AI

Zadanie

Slovenská sporiteľňa, a.s. (ďalej len SLSP) vo svojom Retailovom Procesnom Centre (ďalej len RPC) spracúva došlú papierovú korešpondenciu za celú pobočkovú sieť.

S cieľom digitalizovať dokumenty a zároveň znížiť dobu trvania procesu prepisovania údajov z papierových dokumentov do informačného systému nás SLSP oslovila s požiadavkou vytvorenia Konceptu riešenia (PoC) automatizácie vyťažovania a spracovania textov z rôznych druhov skenovaných dokumentov. Na dokumente „Informácia o platobnom účte spotrebiteľa“ bolo našou úlohou identifikovať a vyťažiť požadované klientske údaje vrátane informácií o nastavených inkasách a trvalých príkazoch na danom účte, a tieto v definovanom formáte poskytnúť na prenos do cieľového informačného systému.

Automatizácia mala z pohľadu SLSP splniť KPI:

  • Skrátenie času pre spracovanie danej agendy pod 17 minút
  • presnosť vyťaženia jednotlivých údajov na úrovni 90%.

Riešenie

Naša aplikácia na inteligentné vyťažovanie dát DocMiner bola pre účely klienta customizovaná tak, aby po spracovaní dokumentu pomocou OCR technológie (ABBYY FineReader) a prevode textu do dátového tvaru identifikovala na základe definovaných algoritmov, kritérií a pravidiel potrebné údaje, tieto validovala a agregovala do dátovej vety požadovaného formátu. DocMiner zároveň umožnil hromadné spracovanie, teda spracovanie viacerých dokumentov naraz, a to automaticky, bez manuálneho spúšťania.

Výsledok

Dodané riešenie umožnilo hromadné spracovanie desiatok dokumentov s výslednou úspešnosťou vyťaženia údajov na úrovni 97,26% na jednotlivú vyťažovanú položku. Trvanie spracovania bolo skrátené podľa požiadaviek klienta.

© 2020 MindIT s.r.o. | Created by AdVision | Design by Dataconcept