Spokojní zákazníci

Sme radi, že sme mohli dodať naše riešenia a služby pre:

Logo partnera
Logo partnera
Logo partnera
Logo partnera
Logo partnera
Späť na projekty

Opis projektu

Optimalizácia a zlacnenie odpočtu meracích zariadení revolučným spôsobom.

Výsledok

Dodané riešenie výrazne znižuje náklady na odpočet na strane Veolia a na strane klienta poskytuje flexibilitu, kedy nie je potrebné “čakať na vodára” aby sa vykonal odpočet.

Použité technológie

  • YOLO
  • EfficientDet

Logo partnera

Digitalizácia dokumentov vyťažovaním dát za pomoci AI

Zadanie

Optimalizácia a zlacnenie odpočtu meracích zariadení revolučným spôsobom. Efektívne a inovatívne zvýšenie služieb zákazníkom a zároveň zvýšenie kvality dát. Namiesto fyzického vyslania pracovníka na miesto chceme zbierať údaje elektronicky.

Riešenie

Spolu s partnerskou firmou sme vytvorili komplexné riešenie, kde zákazník Veolie dostane hlasovú správu priamo do mobilného telefónu a po odfotení stavu merača obrázok posiela správou nazad. Na pozadí následne fotografiu meracieho prístroja spracujeme, rozpoznáme číselník prístroja, prípadne iné relevantné informácie (napr. sériové číslo) a odčítame hodnotu z číselníka. Celé riešenie je postavené na využití umelej inteligencie (neurónové siete) a vzniká tak unikátny systém spracovania obrazu, detekcie objektov a vyťažovania údajov z nich. Odčítanú hodnotu prenášame do ERP systémov Veolia pre následné vystavenie faktúry za odber vody.

Výsledok

Dodané riešenie výrazne znižuje náklady na odpočet na strane Veolia a na strane klienta poskytuje flexibilitu, kedy nie je potrebné “čakať na vodára” aby sa vykonal odpočet. Zároveň sa skracuje samotný čas získania a využitia informácie pre potreby fakturácie.

© 2020 MindIT s.r.o. | Created by AdVision | Design by Dataconcept