Výskum je budúcnosťou

Inteligentnými riešeniami pomáhame vede.

Výskum

Centrum pre biomedicínsky výskum - BIOMEDIRES - II. Etapa

Výskum inovatívnych diagnostických a prognostických markerov, ale aj terapeutických cieľov v ženskej onkológii s prevažným zreteľom na endometriálny karcinóm a chorobné zmeny krčka maternice s využitím multidisciplinárneho prístupu.

Viac

Výskum

Automatizované spracovanie neštrukturovaného obsahu

Cieľom výskumného projektu je nadobudnúť úroveň poznatkov a postupov v spracovaní jazyka, aby bolo možné rozvíjať produkty a služby s vyššou pridanou hodnotou spracovania obsahu v praxi, respektíve na posilnenie hospodárskeho postavenia spoločnosti.

Viac
© 2020 MindIT s.r.o. | Created by AdVision | Design by Dataconcept