Výskum je budúcnosťou

Inteligentnými riešeniami pomáhame vede.

Späť na výskum

Momentálny stav

Projekt ukončený

Obdobie realizácie projektu

07/2017 – 06/2021

Projekt mimoriadne ukončený ku dňu

9.5.2018

Partneri

Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave
Centrum vedecko-technických informácií SR

Miesta realizácie

Banská Bystrica – Majerská cesta 36
Bratislava – mestská časť Karlova Ves
Žilina

Logo partnera

Automatizované spracovanie neštrukturovaného obsahu

Výskum

Spoločnosť MindIT, s.r.o. je iniciátorom projektu pre spracovanie neštruktúrovaných digitálnych údajov vo forme audio, video súborov a textových dokumentov s využitím hlbokého strojového učenia. Na výskumnom projekte spolupracuje s vedeckými kapacitami zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Univerzity Komenského v Bratislave a Centrom vedecko-technických-informácií SR.

Cieľom výskumného projektu je nadobudnúť takú úroveň poznatkov a postupov v oblasti spracovania jazyka, aby bolo možné následne tieto nadobudnuté vedomosti a postupy využiť pri rozvoji produktov a služieb s vyššou pridanou hodnotou spracovania obsahu v praxi, tzn. na posilnenie hospodárskeho postavenia spoločnosti.

Cieľ projektu

Hlavným cieľom projektu je aplikovať výsledky výskumu v oblasti hlbokého strojového učenia a neurónových sietí do praxe výberom postupov, ktoré majú najvyššiu mieru presnosti v oblasti spracovanie prirodzeného jazyka a obrazu a súčasne overiť hranice tejto technológie. Splnenie tohto cieľa umožní aplikovanie výsledkov do softvérových produktov a služieb v oblasti archívov, CMS, CRM čím sa podstatne zvýši pridaná hodnota a konkurencie schopnosť firemných produktov a služieb.

Perspektíva do budúcnosti

MindIT, s.r.o. má záujem s hore uvedenými technológiami preniknúť aj na medzinárodné trhy, pričom automatizované spracovanie neštruktúrovaného obsahu s overenou mierou úspešnosti spracovania bude hlavným rozdielovým faktorom.

© 2020 MindIT s.r.o. | Created by AdVision | Design by Dataconcept