Moderné technologické služby

Inovujeme v pravom zmysle slova. Rozmýšľame s klientom a za klienta. Snažíme sa o maximálnu profesionalitu a práci pre vás odovzdávame všetko.

Umelá inteligencia v MindIT

Uvedomujeme si, že produkty a služby, ktoré si zákazníci dnes vyžadujú, musia poskytnúť vysokú pridanú hodnotu a znížiť množstvo rutinnej práce pomocou inteligentných nástrojov. Preto sme našu pozornosť zamerali na umelú inteligenciu a strojové učenie. Investujeme do oblasti aplikovaného výskumu umelej inteligencie a prvé výsledky využívame v našich produktoch ako napr. DocMiner.

Spracovanie obrazu a detekcia objektov

Zamerali sme sa na praktické riešenia pre priemysel a utility napríklad AMR (Automatic Meter Reading) – automatizované odpočítavanie hodnôt meracích prístrojov z obrazu prístroja. Fotografiu meracieho prístroja spracujeme, rozpoznáme číselník prístroja, prípadne iné relevantné informácie (napr. sériové číslo) a odčítame hodnotu z merača. Pri hľadaní riešenia sme vyhodnocovali rôzne moderné architektúry konvolučných neurónových sieti na spracovanie obrazu a detekciu objektov ako YOLO, EfficientNet, ako aj vlastné siete za účelom dosiahnutia čo najvyššej presnosti odčítania. Výsledné riešenie vzniklo originálnou kombináciou týchto prístupov.

Spracovanie prirodzeného jazyka (NLP)

NLP (Natural Language Processing) a NLU (Natural Language Understanding) sú náročné oblasti AI a pre dosiahnutie v praxi použiteľných výsledkov vyžadujú systematický prístup a sledovanie najmodernejších trendov a technológii. Vo veľkej miere sú závislé aj na prístupe k množstvu dát potrebných na trénovanie umelej inteligencie. MindIT je firma, ktorá vyrástla na problematike digitálnych archívov, preto sa prirodzene sústreďujeme na oblasť odborne nazývanú information retrieval (IR). V tejto oblasti sme vyvinuli informačný systém na vyťažovanie informácií z faktúr DocMiner, ktorý ďalej rozširujeme o iné domény ako napr. vyťažovanie informácii z právnych dokumentov. Systém dokáže okrem základnej úlohy vyťaženia údajov odhadnúť aj pravdepodobnosť úspechu vyťaženého atribútu, čo sa dá využiť pre návrh dodatočnej kontroly vyťaženého textu pred automatickým vložením do ERP systému zákazníka.

Diagnostika v oblasti medicíny

V spolupráci s partnermi a vďaka podpore výskumu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja sme zapojení do projektu Biomedires , ktorý je zameraný na výskum inovatívnych diagnostických a prognostických markerov a terapeutických cieľov v oblasti nádorových ochorení žien, so zameraním sa primárne na endometriálny karcinóm a chorobné zmeny krčka maternice. Naším cieľom je skombinovať a vybrať údaje z vyšetrení pacientov (základné, anamnestické, genomické, glykemické a iné) a vytvoriť modely strojového učenia, prípadne modely neurónových sietí za účelom diagnostikovania choroby, prípadne určenia fázy vývoja ochorenia pacientky (napr. normálne endometrium, hormonálne dysfunkčné endometrium, hyperplázia bez atypií, hyperplázia s atypiami (EIN), karcinóm endometria).

Riešenie optimalizačných problémov, štatistické výpočty a vyhľadávanie dátových vzorov

V oblasti riešenia napr. logistických problémov poskytujeme služby pre riešenie optimalizačných úloh (napr. optimálne riadenie dopravy s danými okrajovými podmienkami a pod.), služby pre vyhľadávanie dátových vzorov (Pattern recognition) na základe metód strojového učenia, napr. určovanie klastrových zhlukov, chybných vzorov, určenie rozhodovacích stromov atď...

Nástroje pre AI

Pre profesionálne zvládnutie úloh si prispôsobujeme nástroje pre spracovanie a prípravu dát pre AI. Skoro všetky vychádzajú z open source nástrojov, ktoré rozširujeme, prispôsobujeme a integrujeme. Sem patria nástroje pre:

  • anotáciu obrazu a videa
  • anotáciu textu
  • web crawler s cieleným vyhľadávaním
  • nástroje na indexáciu a budovanie korpusu
  • vyhodnocovacie a testovacie nástroje
Kontaktujte nás
Computer

Dáta a procesy v MindIT

V MindIT pre vás vytvárame riešenia, ktoré pomáhajú vášmu biznisu s jeho rastom, transformáciou, či optimalizáciou. Tieto riešenia vznikajú vďaka kvalifikovanému tímu analytikov a business konzultantov, ktorý pokrýva široké spektrum odborných domén ako energetika, medicínska oblasť, financie a ekonomika, automatizácia procesov, elektronizácia a spracovanie dokumentov a dát a pod.

Detailná analýza

Detailná analýza tokov dát ako aj interné a externé procesy v spoločnosti. Vďaka dôkladnej analýze a štruktúrovane zaznamenaným informáciám o obsahu procesov vytvoríme klientovi ale aj IT architektovi, alebo vývojárovi detailné analytické vstupy.

Vizualizácia a modelovanie procesov

Využívame BPMN a UML metodiky, ktorými vizualizujeme procesy, či prípady použitia (Use Case) ako aj dátové modely, diagramy dátových tokov, stavové diagramy, proste všetko, čo pre pochopenie a analýzu procesov potrebujeme. Rovnako tak modelujeme rozhrania informačných systémov. Máme UML a TOGAF certifikovaných odborníkov.

Prehľadnosť

Práca s aplikáciou musí byť intuitívna a jednoduchá pre každého používateľa. Kladieme dôraz na čitateľnosť výstupov pre tých, ktorí aplikácie “len” používajú. Návrhy spracúvame vo forme obrazoviek tak, aby používateľ vždy presne vedel, čo na konci dodávky riešenia dostane.

Kontaktujte nás

Vývoj na mieru v MindIT

V MindIT kombináciou kvalitnej analýzy, inovatívneho myslenia a kvalifikovaných expertov prinášame našim klientom riešenia aplikačných systémov ušité priamo na mieru.

Skúsený tím

Všetky naše riešenia vznikajú za podpory a znalosti najmodernejších IT technológií. Tvoríme technologicky vyspelé inteligentné riešenia, ktoré uľahčujú a zrýchľujú prístup k informáciám a ich kontextu.

Technológie

Naše produkty využívajú najnovšie open-source technológie z JAVA sveta, podporované roky vyvíjanými internými assetmi. Či už váš produkt vyžaduje integráciu na služby tretích strán (camel) alebo robustnú backendovú infraštruktúru (spring), prípadne rýchly a responzívny user-interface (react). Môžete si byť istí, že v našom portfóliu sa nájde riešenie, ktoré zapasuje.

Zároveň vieme, že na každý problém existuje správny tool a nebudú nám cudzie ani iné technológie a prístupy (rust, swift, nodejs, python, go).

Kód píšeme zodpovedne, testy a CI sú samozrejmosťou. Dodávka nekončí prvým nasadením a naše riešenia píšeme tak, aby sme si pri podpore netrhali vlasy.

R&D

Nie je nám cudzie ani R&D, čoho výsledkom sú aj naše vlastné produkty, ako napríklad produkt DocMiner R&D

Naše produkty

V prípade, že máte záujem si prezrieť naše už hotové vývojárske produkty, viac sa o nich môžete dozvedieť v sekcii Produkty.

Kontaktujte nás
© 2020 MindIT s.r.o. | Created by AdVision | Design by Dataconcept